Duck TV Online

Duck TV е специализиран детски канал за възрастовата група 0-3 години. Създаден е през 2007 година под името Bebe TV. През 2011 година е преименуван на Duck TV. Целта на канала е да развие способностите за обучение, въображението и интелигентността на малките деца. Каналът се разпространява в следните държави: Малта, Турция, Белгия, Словения, Албания, Португалия, Германия, Черна Гора. Хърватска, Полша, Кипър, Литва и в Люксембург. У нас Baby TV се разпространява по кабел и чрез сателит.